Află mai multe

Centru Comunitar

Acest proiect a luat ființă ca un răspuns la problemele și provocările societății pe care pandemia COVID-19 le-a evidențiat. Prin activitățile  propuse dorim să contribuim la atenuarea efectelor pandemiei CoVid-19 asupra comunităților vulnerabile, probleme care s-au adâncit în această perioadă și să prevenim agravarea în continuare a problemelor sărăciei și excluziunii grupurilor marginalizate, în special a minorității rome.

Pentru a atinge acest scop, împreună cu partenerii noștri, Dorcas Aid România și Primăria comunei Girișu de Criș, vom construi un centru comunitar care va avea 2 roluri.

Primul va fi acela de a oferi un spațiu și un cadru bine pus la punct pentru copiii din mediul defavorizat unde aceștia pot să continue cu educația și să aibă acces la tehnologia necesară.

Al doilea rol este acela de a crea un spațiu dotat pentru ca persoanele care au nevoie să beneficieze de apă potabilă și de servicii de igienă personală.

Ne vom axa, de asemenea, și pe prevenirea, informarea și conștientizarea comunitătii cu privire la posibila infectare cu virusul Covid-19.